Weiterempfehlen

Onderzoeken naar oestrogeniteit

Er is steeds meer vraag naar natuurlijke alternatieven voor hormoontherapie, maar sommige plantaardige opties, zoals isoflavonen, worden in verband gebracht met een verhoogd risico op bepaalde vormen van borstkanker die afhankelijk zijn van oestrogeen. Daarom is EstroG-100® grondig onderzocht. De resultaten tonen aan dat EstroG-100® en de extracten van de drie kruiden geen stimulerend effect hebben op de groei van oestrogeenafhankelijke borstkankercellen in laboratoriumonderzoek. Dit suggereert dat EstroG-100® in de praktijk geen bijwerkingen veroorzaakt die typisch zijn voor traditionele hormoontherapie.

Onderzoek uit 2017

Kim SJ, Jin SW, Lee GH, Kim YA, Jeong HG. Evaluation of Estrogenic Activity of Extract from the Herbal Mixture Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turczaninow, and Angelica gigas Nakai. Toxicol Res. 2017; 33: 71–77.

Inleiding/achtergrond

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in kruidenalternatieven voor hormoonvervangende therapie, maar er is ook bewijs dat sommige van deze alternatieven het risico op oestrogeenafhankelijke kanker vergroten. Daarom wilden we met dit onderzoek de oestrogeenachtige activiteit van EstroG-100® onderzoeken.

Opzet

Heetwaterextracten van Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa en Angelica gigas (CPAE) werden gefilterd voordat ze werden opgelost voor gebruik in diverse in vitro-testen om de activiteit in de menselijke oestrogeenreceptor te onderzoeken.

Resultaten

CPAE vertoonde geen oestrogene activiteit in verschillende in vitro-testen, waaronder de STTA-testen en tests met MCF-7-cellen. Er werd geen activiteit waargenomen in de ER-receptor of in genen die gereguleerd worden door oestrogeen, zoals vastgesteld in tests met MCF-7-cellen. Bovendien had het geen effect op het gewicht van de baarmoeder van ratten in in vivo-tests.

Conclusies van de auteurs

Omdat CPAE geen oestrogene activiteit vertoonde in verschillende in vitro-testen, lijkt het een nuttig kruidenmiddel voor de behandeling van overgangsverschijnselen zonder ongewenste, onafhankelijke oestrogene activiteit.

Evaluatie/conclusie

Omdat klinische onderzoeken hebben aangetoond dat zowel CPAE als EstroG-100® bijna alle overgangsverschijnselen effectief verminderen, lijkt hun werking niet te worden beïnvloed door de oestrogeenreceptor.

Onderzoek uit 2008

Bo-Yeon Kwak, Jong-Koo Kang, Nam-Jin Lee – Binding Affinity of EstroG to ER alpha and beta using EnBio Estrogen Receptor / Coactivator Ligand Assay System (maart 2008).

Inleiding/achtergrond

De bindingsaffiniteit van EstroG-100® met oestrogeenreceptoren onderzoeken.

Opzet

De wortels van de drie kruiden Phlomis umbrosa, Angelica gigas en Cynanchum wilfordii werden geëxtraheerd met behulp van heet water en gefilterd om kleine deeltjes te verwijderen. Het filtraat werd geconcentreerd en gesproeidroogd om EstroG-100® te verkrijgen. Het EstroG-100®– poeder werd opgelost in DMSO en verder verwerkt met het testsysteem voor oestrogeenreceptoren.

Resultaten

In deze testopzet werd geen bindingsaffiniteit van EstroG-100® met oestrogeenreceptor alfa of bèta gedetecteerd.

Conclusies van de auteurs

EstroG-100® is veilig en niet giftig.

Evaluatie/conclusie

EstroG-100® vertoonde in vitro geen bindingsaffiniteit met oestrogeenreceptor alfa of bèta. Het ontleent zijn werkzaamheid derhalve niet aan een oestrogeenroute.

Onderzoek uit 2007

Nam-Jin Lee, Yu-Ri Jeong – Effect of EstroG-100® on the proliferation of MCF-7 cells (januari/februari 2007).

Inleiding/achtergrond

Omdat klinische onderzoeken hebben aangetoond dat EstroG-100®
effectief overgangsverschijnselen vermindert, was het doel van dit onderzoek om te onderzoeken of de componenten van EstroG-100 ® en EstroG-100® zelf de groei van menselijke borstkankercellen kunnen bevorderen.

Opzet

De aparte ingrediënten van EstroG-100® en EstroG-100® zelf werden opgelost in fenolvrije RPMI 1640, gewassen met buffer, en na deze voorbereiding werden ze in verschillende concentraties toegevoegd aan de MCF-7-cellen in de putjes van microtiterplaten. De cellen werden vervolgens gedurende 48 uur gekweekt. Daarna werd aan elk putje 50 µl MTT (2 mg/ml) toegevoegd en werden ze gedurende vier uur in 5% CO2 gekweekt. Na het verwijderen van het medium werd aan elk putje 150 µl DMSO toegevoegd, werd de plaat geschud en werd de absorptie gemeten op 540 nm om de groei te vergelijken met het controlemonster.

Resultaten

Er waren geen tekenen dat de heetwaterextracten van Cynanchum wilfordii de door oestrogeen gestimuleerde mitogenese van oestrogeenafhankelijke menselijke MCF-7-borstkankercellijnen stimuleerden. Er waren geen tekenen dat de heetwaterextracten van Phlomis umbrosa de door oestrogeen gestimuleerde mitogenese van oestrogeenafhankelijke menselijke MCF-7-borstkankercellijnen stimuleerden. Er waren geen tekenen dat de heetwaterextracten van Angelica gigas de door oestrogeen gestimuleerde mitogenese van oestrogeenafhankelijke menselijke MCF-7-borstkankercellijnen in werking stelden, en ditzelfde gold voor EstroG-100® zelf.

Conclusies van de auteurs

Conclusies van de auteurs
EstroG-100® veroorzaakt geen groei van oestrogeenreceptor-positieve MCF-7-cellen.

De auteurs vermoeden dat de remming van de groei bij hoge doses EstroG-100® wordt veroorzaakt door decursine, een stof in Angelica gigas. Zowel decursine als decursinol angelate, een structureel isomeer, remmen de groei die gestimuleerd wordt door oestradiol en de activatie van ERα, en verminderen de mRNA-niveaus van ERα zonder het hormoonsysteem te ontregelen. Dit werd vastgesteld toen ze 1. werden gebruikt door vrouwen in de overgang, 2. in twee testen op ratten die ovariëctomie hadden ondergaan en orale doses kregen, waarbij geen effecten op de baarmoeder werden waargenomen en 3. in een orale toxiciteitstest na 13 weken waarbij geen verschillen werden waargenomen in de endocriene organen van mannetjes- en vrouwtjesratten. Bovendien bleek uit twee klinische onderzoeken dat EstroG-100® geen effect had op de niveaus van E2 en FSH in het bloedserum.

Evaluatie/conclusie

Er waren geen aanwijzingen dat EstroG-100® of de warmwaterextracten van de drie kruiden de groei van oestrogeenafhankelijke menselijke MCF-7-borstkankercellen stimuleerden. Dit suggereert dat EstroG-100® in levende organismen geen bijwerkingen veroorzaakt die typisch zijn voor traditionele hormoontherapie.

Dit vindt u mogelijk ook interessant: