Weiterempfehlen

EstroG-100® is een gepatenteerd plantenextract voor de behandeling van overgangsverschijnselen

Werkzaamheid en veiligheid zijn aangetoond in drie prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken.
Het zorgt voor een significante vermindering van een combinatie van 12 overgangsverschijnselen en draagt bij aan een verbetering van de botmineraaldichtheid.
Er zijn geen oestrogeen- of fyto-oestrogeeneffecten, geen bijwerkingen en geen gevolgen voor de body mass index

Onderzoeken naar EstroG-100®

2022

De onderzoeksgroep van Duck-Joo Lee publiceerde een paper over het derde algemene prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoek naar de veiligheid en werking van EstroG-100® onder 122 vrouwen met overgangsverschijnselen in de VS. Hierin werd een significante verbetering van de overgangsindex van Kupperman en van afzonderlijke overgangsverschijnselen ten opzichte van de nulmeting en ook ten opzichte van de placebogroep aangetoond, zonder de typische bijwerkingen van oestrogeenbehandelingen.

2018

Bij dierproeven op ratten die ovariëctomie hadden ondergaan, constateerde de onderzoeksgroep van Gyuok Lee dat een dagelijkse injectie met EstroG-100® gedurende een week de temperatuur van de huid van de staart van deze ratten verlaagde of voorkwam dat de door kunstmatige stress veroorzaakte verhoging van de temperatuur van de staart een bepaalde drempel overschreed. Dit effect werd niet beïnvloed door tamoxifen. Deze bevinding verklaart waarom het middel in klinische onderzoeken leidde tot een vermindering van opvliegers.

2017
December

De onderzoeksgroep van Ju-Hyun Park detecteerde geen toxische effecten bij mannetjes- en vrouwtjes-Sprague-Dawley ratten tijdens een farmacologisch onderzoek naar toxiciteit op basis van dierproeven. Gedurende 26 weken kregen de ratten dagelijks EstroG-100® toegediend in een concentratie van maximaal 1500 mg/kg.
Dit gold zowel voor de klinische evaluaties, laboratoriumparameters als het post mortem-onderzoek. Ook werden er geen veranderingen waargenomen in afzonderlijke organen.

Congresdata en nieuws:
bezoek EstroG-100® op internationale congressen en praat met onze experts.

Meer te weten komen

Aanvullende informatie
We sturen graag aanvullende informatie toe voor medische professionals en internationale distributiepartners.

Nu aanvragen
In Nederland wonen 2,5 miljoen vrouwen tussen de 40 en 60. Zij bevinden zich in de premenopauze, de menopauze of de postmenopauze.
94%
van de vrouwen tussen 45 en 60 heeft last van overgangsverschijnselen.
64%
heeft last van één of meer verschijnselen.
62%
Vermindering van overgangs- verschijnselen

Vrouwen in de overgang hebben vaak last van verschillende verschijnselen tegelijkertijd:

62%
opvliegers
20%
slapeloosheid
17%
stemmingswisselingen
13%
prikkelbaarheid,
depressie
9%
hoofdpijn,
migraine
8%
dyspareunie
6%
verminderd
libido
4%
incontinentie
3%
osteoporose

Uit drie klinische onderzoeken van het hoogste niveau en verschillende onderzoeken naar toxiciteit is gebleken dat EstroG-100 ® veilig en effectief is.

Het gepatenteerde EstroG-100®

Het gepatenteerde EstroG-100® -plantenextract is afkomstig uit drie prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde klinische onderzoeken. Uit deze onderzoeken blijkt dat dit extract, afkomstig van de medicinale planten Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa en Angelica gigas, effectief de klachten van vrouwen in de overgang vermindert, zonder de typische bijwerkingen van hormoonbehandelingen, zoals gewichtstoename en veranderingen in organen, bloedsomloop of stofwisseling.

Internationale goedkeuringen voor EstroG-100®

Het EstroG-100®-extract is wereldwijd een van de bekendste en meest populaire behandelingsopties. Het is goedgekeurd door vooraanstaande internationale organisaties.

USA / EU / Canada / Korea

Distributie en productie

Phytolifepharma Logo

PhytoLife Nutrition GmbH, gevestigd in Berlijn, is de exclusieve Europese distributeur van het EstroG-100®-extract en is actief op internationaal niveau in de farmaceutische sector.

Naturalendo Tech. is een zeer innovatief biotechnologiebedrijf, gevestigd in Berlijn, dat zich richt op het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van natuurlijke geneesmiddelen en actieve ingrediënten in kruiden.

Een van de meest prominente resultaten van hun systematische screening van Aziatische medicinale planten is het gepatenteerde EstroG-100®-extract. Dit extract wordt gebruikt voor de behandeling van overgangsklachten.